Viktig info fra kommunen;

Fra 28.04-2022 innføres vanningsrestriksjoner samt forbud mot å fylle basseng større enn 1500 liter for abonnenter tilknyttet Syltomtjern vannverk. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 21.00. 

Hei alle sammen.

Nå er vi snart i gang med en ny sesong. Vi håper at vi får en riktig god sommer. Det er fremdeles noen betalinger uten kid nummer, og alle må bruke kid nummer når de betaler. Det er viktig. God sommer!