Viktig info fra kommunen;

Fra 28.04-2022 innføres vanningsrestriksjoner samt forbud mot å fylle basseng større enn 1500 liter for abonnenter tilknyttet Syltomtjern vannverk. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 21.00.